MENU:

      Úvodní stránka
     
Výrobky

      Pitný režim     
      Vitaminy
      Minerální látky

      BMI
   
  Kalorické tabulky
      Výpočet energetické

     
potřeby
 
    Ceník


 


      Organizace
      podnikání

      Občasník září 2010

      

     
     
    

 

 

     FF SERVIS
         www.ffservis.cz
               
Kontakt:

      KLUB LEVEL společnosti
      FF Servis s.r.o.
      Radiová 1285/7
      102 31 Praha 10
      tel.: +420 296792322,
             +420 296792307
      mail:
      fflevel[zavinac]ffservis.cz
             

 

Klub LEVEL byl společností FF Servis, spol. s r.o. založen jako platforma

pro seznámení s výrobky společnosti.

 

Členem klubu LEVEL se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba. Žadatel se stává členem klubu po uzavření dohody o členství v Klubu LEVEL.

Členové klubu jsou oprávněni nakupovat výrobky společnosti FF Servis, které klub LEVEL distribuuje se slevou.

Pokud je člen klubu současně i poradcem klubu LEVEL, stává se zároveň distributorem výrobků klubu LEVEL společnosti FF Servis. 

Společnost FF Servis poskytuje členům klubu LEVEL všestrannou podporu v jejich činnosti
a pomáhá organizovat klubový život.

Poradcům Klubu LEVEL pomáhá s jejich distribuční činností organizací školení, speciálních seminářů a
mnoha dalších akcí.
 

Dohoda o členství v Klubu LEVEL a poradce (distributora) Klubu LEVEL obchodní společnosti FF Servis, spol.s.r.o. první strana

 

Dohoda o členství v Klubu LEVEL a poradce (distributora) Klubu LEVEL obchodní společnosti FF Servis, spol.s.r.o. druhá strana